01
Jan

Služba včasnej intervencie v Snine - pomoc a podpora pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom

Pre rodinu, v rodine, s rodinou zvyšujeme kvalitu života, ponúkame sociálne služby ambulantnou i terénnou formou, podporujeme prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, intervenujeme stimuláciou komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívnou aktivitou.

Každé dieťa so zdravotným znevýhodnením má predsa právo na odbornú starostlivosť, ktorá komplexne rozvíja jeho potenciál už od narodenia.

Občianské združenie ROVNOCENNÍ, o.z.

rovnocenni-oz

Občianske združenie ROVNOCENNÍ, o.z. je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Vyvíja činnosť v zmysle zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a Stanovami občianského združenia.

DSS Osadné

Domov sociálnych služieb
Osadné 89
067 34  pošta Nižná Jablonka
Tel.: +421 57 77 98 139 
Fax : +421 57 77 98 469
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

ZPB Osadné

Zariadenie podporov. bývania
Osadné 149
067 34  pošta Nižná Jablonka
Tel.: +421 57 77 98 139
Fax : +421 57 77 98 469
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

RhS Snina

Rehabilitačné stredisko
Čsl. armády 1594/5
069 01  Snina
Tel./fax: +421 57 76 22 452

MOBIL: 0902 463 295

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

KS Snina

Krízové stredisko
Čsl. armády 1594/5
069 01  Snina
Tel./fax: +421 57 76 22 452

MOBIL: 0902 463 298, 0902 463 202

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

kde nás nájdete