21
Nov

Špeciálny kočík pre prijímateľov CSS Zátišie v Osadnom

Ešte v lete navštívili zástupcovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní manželia Van Dalenovci a pani Jozefína Obšitníková zriaďovateľka Nadácie Pro futura Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom a ponúkli pomoc v rámci humanitárnych projektov. Humanitárne fondy Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pozostávajú zo zbierok členov a nečlenov z celého sveta a sú poskytované ľuďom bez ohľadu na vek, rasu, národnosť či náboženské vyznanie.

16
Jún

55.výročie založenia CSS Zátišie

Je dobrým zvykom každé životné jubileum poriadne osláviť. Dôvod na oslavu malo aj Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom. Ubehlo dlhých 55 rokov života zariadenia i každodennej starostlivosti o tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Za tieto roky našlo svoj domov v Zátiší viac ako 500 dievčat a chlapcov, žien a mužov.

Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea CSS Zátišie dňa 16. júna 2016 zorganizovalo benefičný koncert v Dome kultúry v Snine, ktorého poslaním bolo spomínať na roky minulé, splniť jeden veľký sen a finančne podporiť liečbu mladej, ťažko zdravotne postihnutej slečny.

Občianské združenie ROVNOCENNÍ, o.z.

rovnocenni-oz

Občianske združenie ROVNOCENNÍ, o.z. je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Vyvíja činnosť v zmysle zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a Stanovami občianského združenia.

DSS Osadné

Domov sociálnych služieb
Osadné 89
067 34  pošta Nižná Jablonka
Tel.: +421 57 77 98 139 
Fax : +421 57 77 98 469
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

ZPB Osadné

Zariadenie podporov. bývania
Osadné 149
067 34  pošta Nižná Jablonka
Tel.: +421 57 77 98 139
Fax : +421 57 77 98 469
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

RhS Snina

Rehabilitačné stredisko
Čsl. armády 1594/5
069 01  Snina
Tel./fax: +421 57 76 22 452

MOBIL: 0902 463 295

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

KS Snina

Krízové stredisko
Čsl. armády 1594/5
069 01  Snina
Tel./fax: +421 57 76 22 452

MOBIL: 0902 463 298, 0902 463 202

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

kde nás nájdete