marec

27. marca 2019

Integrácia s gráciou 2019

Dňa 27. 03. 2019 sme prijali pozvanie zúčastniť sa V. ročníka festivalu dramatickej tvorivosti pod názvom „Integrácia s gráciou“. Festival sa konal v mestskom Dome kultúry vo Vranove […]
25. marca 2019

Aj rodič je dôležitý…

Pozvánka na stretnutie s psychologičkou Mgr. Henrietou Boruchovou Sochovou na tému „Ako predchádzať syndrómu vyhorenia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením”. Sprevádzať rodinu znamená byť blízko a kráčať SPOLU… […]