08

8. januára 2021

Vianoce 2020

Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, zdraví a svornosti nebola ničím výnimočným ani pre prijímateľov CSS Zátišie v Osadnom. Rozžiarený vianočný stromček, melódie vianočných kolied, rozvoniavajúca […]
8. januára 2021

Abilympiáda 2020

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pripravilo 3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených občanov – […]