11

11. februára 2021

EEG biofeedback – nová pomoc pri zlepšovaní kvality života klientov so zdravotným znevýhodnením

Projekt nášho občianskeho združenia Rovnocenní s názvom „EEG biofeedback – zlepšenie kvality života klientov so zdravotným znevýhodnením“ podporila Nadácia Bel Foundation Francúzsko sumou 1881, 85,- EUR. […]