august

4. augusta 2021

Domov NaNovo Studenka-študijná cesta

    V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení – podpora transformačných tímov sme sa na začiatku augusta zúčastnili študijnej cesty v Domove NaNovo Studenka v Českej […]