október

27. októbra 2021

Spomienka na leto

Pekný jesenný čas sme využili na upratovanie v areáli nášho domova v Osadnom. Ostrihali sme levanduľu, medovku aj mätu. Bylinky si pestujeme pre vlastnú spotrebu. V lete si robíme […]
27. októbra 2021

Dvojitá oslava 40

V októbri sme v Osadnom  oslavovali dve štyridsiatky. Naši prijímatelia, Maroš Molnár a Rémus Karalló, tento pekný sviatok oslávili v Domove sociálnych služieb v Osadnom. Spoločne s prijímateľmi sme si napiekli krásne […]
15. októbra 2021

HĽADÁME BYTY

  Hľadáme byty (1, 2 a 3 – izbové) do dlhodobého prenájmu pre klientov služby podporovaného bývania v Snine a okolí. Podpora samostatného bývania je sociálna […]
15. októbra 2021

BEZ BARIÉR

  V dňoch 12. a 13. októbra 2021 realizovalo Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce prvú sériu seminárov v rámci úspešného projektu AKOI / Asociácia kultúrno […]
6. októbra 2021

Nadácia SPP a Rovnocenní opäť cielene pomohli

  Nadácia SPP v grantovom programe OPORA 2021 prostredníctvom občianskeho združenia ROVNOCENNÍ podporila projekt pre prijímateľku sociálnej služby, Svetlanu, ktorá sa po viac ako 30 rokoch inštitucionálneho […]
1. októbra 2021

Podeľ sa a pomôž

  V snahe pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením jeden z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku Lidl spustil 1. októbra 2020 spolu so zákazníkmi dlhodobý projekt potravinovej pomoci pod názvom: […]