15

15. októbra 2021

HĽADÁME BYTY

  Hľadáme byty (1, 2 a 3 – izbové) do dlhodobého prenájmu pre klientov služby podporovaného bývania v Snine a okolí. Podpora samostatného bývania je sociálna […]
15. októbra 2021

BEZ BARIÉR

  V dňoch 12. a 13. októbra 2021 realizovalo Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce prvú sériu seminárov v rámci úspešného projektu AKOI / Asociácia kultúrno […]