14

14. januára 2022

Ďakujeme vám

    V mene prijímateľov a zamestnancov CSS Zátišie vám všetkým zo srdca ĎAKUJEME za všetku materiálnu pomoc, ktorú ste nám poskytli a zároveň ďakujeme aj […]