13

13. júna 2022

ŠPORTOVÉ HRY V DSS

Prijímatelia sociálnej služby z Domova sociálnych služieb v Osadnom a prijímatelia sociálnej služby zo Zariadenia podporovaného bývania v Snine a Osadnom prežili v stredu 8. júna […]