22

22. augusta 2023

Návšteva soľnej jaskyne

Dňa 18.08.2023 sa prijímatelia CSS Zátišie Osadné zúčastnili výletu do Soľnej jaskyne v Humennom. Výletu sa zúčastnili prijímatelia so strednou a vysokou mierou podpory. Na takúto […]