14

14. septembra 2023

Zátišie na svätej omši  v Levoči na Mariánskej hore

Po horúcom a náročnom lete sme s radosťou prijali pozvanie Centra sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. a  rímsko- katolického farského úradu Levoča na duchovne vyžitie v chráme na […]
14. septembra 2023

Deň krojov

Slovenský deň kroja je pre nás všetkých pripomienkou toho, že Slovensko je historicky bohatá krajina ľudového umenia a v krojoch sa odráža život našich predkov. Atmosféru […]
14. septembra 2023

Osobná asistencia

Spoločné chvíle našej prijímateľky Svetlany s jej osobnou asistentkou na Dobrom festivale v Prešove.                      
14. septembra 2023

Putovná kaplnka

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ …takto začína spoločná modlitba našej rodiny v CSS Zátišie, v Zariadení podporovaného bývania v Snine, ktorou otvoril […]
14. septembra 2023

Oslava menín

Dňa 05.09.2023 v CSS Zátišie, v Zariadení podporovaného bývania v Snine, oslávila v kruhu svojich kamarátok, priateľa Bartolomeja zo ZPB Osadné a zamestnancov CSS Zátišie svoje meniny Regína. Ženské meno Regína má […]