november

13. novembra 2023

V Humennom…

Svoj deň si prijímateľky sociálnej služby v Snine plánujú rôzne podľa povinností, záľub…tak, aby žili čo najplnohodnotnejšie. Na hlavnej železničnej stanici v Humennom, kde má sídlo aj […]