55.výročie založenia CSS Zátišie

Benefičný koncert CSS Zátišie v Snine
3. júna 2016
Skvelý deň v autocampingu s priateľmi z Hypermarketu Tesco
27. júna 2016
Zobraziť všetko

Je dobrým zvykom každé životné jubileum poriadne osláviť. Dôvod na oslavu malo aj Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom. Ubehlo dlhých 55 rokov života zariadenia i každodennej starostlivosti o tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Za tieto roky našlo svoj domov v Zátiší viac ako 500 dievčat a chlapcov, žien a mužov.

Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea CSS Zátišie dňa 16. júna 2016 zorganizovalo benefičný koncert v Dome kultúry v Snine, ktorého poslaním bolo spomínať na roky minulé, splniť jeden veľký sen a finančne podporiť liečbu mladej, ťažko zdravotne postihnutej slečny.

Klientov a zamestnancov CSS prišli pozdraviť zástupcovia zriaďovateľa PhDr. Martina Sotáková a Mgr. Monika Fuchsová z odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja, primátor Sniny Ing. Štefan Milovčík, PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine, bývalí riaditelia a zamestnanci zariadenia, rodičia klientov, príbuzní, priatelia aj sympatizanti CSS.V bohatom kultúrnom programe predviedli svoje schopnosti a nadanie klienti CSS Zátišie, žiaci ZUŠ v Snine, študenti SPŠ v Snine a speváčka Jadranka. Práve tá prispela k naplneniu jedného krásneho sna.

Marek, 15-ročný mladý muž, klient s ťažkým zdravotným postihnutím a poruchou zraku. Žiak Spojenej školy internátnej v Humennom. Niekoľkonásobný laureát súťaží v prednese poézie a prózy. Dennodenne sníva svoj veľký sen – zaspievať si spoločne so svojím idolom, so speváčkou Jadrankou. Jeho sen sa na benefičnom koncerte stal skutočnosťou.

Výťažok z benefičného koncertu bol venovaný Nikole Glogovskej, mladej, vždy usmiatej slečne, ktorú detská mozgová obrna pripútala na invalidný vozík. Vďaka štedrosti prítomných hostí a podpore občianskeho združenia ROVNOCENNÍ jej riaditeľ CSS Zátišie Ján Šrenkel mohol odovzdať šek s vyzbieranou finančnou hotovosťou 550 EUR,- na neurorehabilitáciu a hyperbarickú oxygenoterapiu v Adeli centre v Piešťanoch.

Vedenie CSS Zátišie v Snine týmto vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k dôstojnému priebehu osláv 55. výročia založenia zariadenia, ako aj významným sponzorom: Syrárni Bel Slovensko a.s., Ing. Pavlovi Koroľovi – KG STAV Snina, Hypermarketu TESCO Snina, Jozefovi Tkáčovi – Elektro Lackovce, Petrovi Vološinovi Snina, Marcinek Univerzál s.r.o. Snina a MSKS v Snine za prenájom priestorov Domu kultúry v Snine.

Ďakujeme.

[widgetkit id=194]