7. ročník súťaže traktorov domácej výroby v Osadnom, alebo „Ako sme prispeli k dobrej veci my zo Zátišia“.

Zo Zátišia do Thermalparku
9. augusta 2017
Naše prázdniny
18. augusta 2017
Zobraziť všetko

V našej obci Osadné bolo v druhú augustovú sobotu veľmi hlučno. Na lúkach za obecným úradom si medzi sebou zmerali sily podomácky vyrobené traktory zručných majstrov. Niektoré mnohým nezainteresovaným pripomínali skoro nefunkčné staré veterány z čias socializmu a mnohé si ich majitelia vyrobili doma z viacerých strojov a častí.

Osem odvážnych, ktorí sa postavili na štart, súťažilo medzi sebou v piatich disciplínach, ktoré musí každý správny traktorista zvládať.
Kým sa toto všetko súperenie však mohlo o 10. hodine začať, musela sa vopred pripraviť trať, celé okolie areálu, lavičky, oplotenie i zabezpečiť ceny pre víťazov. Naši chlapi zo Zátišia Berto, Robo a Marcel sa podieľali na príprave areálu celej súťaže, za čo im patrí vďaka organizátorov na čele so starostom Róbertom Mikuláškom. Túto atraktívnu súťaž sme podporili aj účasťou našich prijímateľov.

Ceny pre víťazov súťaže boli výnimočné originály zo Zátišia. V stolárskej dielni naši muži pod vedením ergoterapeuta pána Mariána Stankóciho vyrobili tri drevené „špeciály“ traktorov, ktorými boli ocenení víťazi súťaže. Každý účastník súťaže dostal darčekový predmet, vyrobený prijímateľmi v arteterapeuticej a keramickej dielni pod vedením pána Jána Saksuna.

Naši siláci Robo, Berto a Laco s Evou sa zúčastnili diváckej súťaže, prekladanie dreva (metrovice) na vlečku. Obec Osadné túto súťaž zorganizovalo už po siedmy raz a majitelia podomácky vyrobených traktorov súťažia v 4 disciplínach: rýchlostná prémia, umenie s vlečkou, slalom s kladou a vyorávanie zemiakov. Súťaž každým rokom naberá na atraktívnosti a sme radi, že aj my sa jej aktívne zúčastňujeme.