Aj MY sme ostali doma

Deň SOLIDARITY s Veselou kravou
23. apríla 2020
Milé prekvapenie v prvý prázdninový deň
1. júla 2020
Zobraziť všetko

Voľný čas a jeho zmysluplné naplnenie aktivitami vnímame ako významnú hodnotu v živote človeka, ktorý v sebe skrýva veľký potenciál pre formovanie osobnosti. Základnou podmienkou činnosti je dobrovoľnosť.

Keďže sú dočasne pozastavené skupinové aktivity a pohyb mimo zariadenia v sociálnych  službách, realizujeme iba individuálne aktivity zamerané na posilnenie schopností, zručností a vedomosti prijímateliek. Jedným zo spôsobov zmysluplného trávenia voľného času našich prijímateliek zo Zariadenia podporovaného bývania v Snine je ich aktívne a efektívne využívanie voľného času prostredníctvom tvorivej činnosti, aby získavali nové zručnosti, vedomosti a schopnosti. Počas tohto obdobia získavajú prijímateľky zručnosti pri varení, pečení, pohybových  a športových aktivitách, kreatívnej tvorbe – tkanie na tkáčskom stave, vytváranie obrázkov servítkovou technikou a aj oslavou okrúhlych narodenín Svetlany.

Napokon zmysluplná činnosť našich dievčat vedie k aktivizácii, ktorá je prostriedkom na udržanie kognitívnych funkcií a samostatnosti.