Aj my sme zapálili sviečku…Sviatok všetkých svätých

Výnimočné uznanie pre pani Zuzanu Oravcovú
24. októbra 2019
Deň PSK…“NEŽNÁ“ 30 rokov
14. novembra 2019
Zobraziť všetko

Mesiac november sa spája so sviatkom všetkých svätých a dušičkami, charakterizuje ho návšteva cintorínov a zapaľovanie sviečok na hroboch našich priateľov a blízkych. Na želanie prijímateľov sme tohto roku boli zapáliť sviečky a tak si uctiť ich pamiatku, na cintoríne v obci Čaklov, kde naši dvaja prijímatelia majú pochovaných svojich starých rodičov. Tento sviatočný deň sme využili aj na návštevu rodného domu a otca prijímateľov, ktorý býva v obci Čaklov.

V poobedňajších hodinách sme  navštívili miestny cintorín v obci Osadné, kde si prijímatelia zapálením sviece a modlitbou, uctili pamiatku zosnulých priateľov. Nezabudli ani na padlých ruských vojakov, ktorí zahynuli počas prvej svetovej vojny a sú pochovaní na miestnom cintoríne.