AJ MY TO DOKÁŽEME…

Zlatistá jeseň v Tatrách
27. októbra 2012
8. ročník Abilympiády v Osadnom
7. novembra 2012
Zobraziť všetko

Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom v spolupráci s Rehabilitačným a Krízovým strediskom v Snine zorganizoval už 4. Ročník výstavy výtvarných a priestorových prác. Výstavu otvoril PhDr. Ján Šrenkel riaditeľ CSS Zátišie a Ing. Jozef Makariv, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Snine 6. novembra popoludní o 14.00.
V krátkom programe vystúpili prijímatelia sociálnych služieb: Marek Kima zarecitoval báseň od Milana Rúfusa – Modlitba za Slovensko, deti z rehabilitačného strediska zatancovali tanec a prijímatelia zo Zátišia sa predviedli paródiou na seriál Profesionáli.
Cieľom Domu Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám. Matica slovenská svojím poslaním a postavením plní nezastupiteľnú úlohu v integrácii slovenskej spoločnosti bez rozdielu sociálneho postavenia a náboženského vierovyznania, politickej príslušnosti a postihnutia. Spolupracuje s rôznymi organizáciami, jednou z nich je aj naše zariadenie.
CSS Zátišie, popri iných svojich činnostiach, zabezpečuje aj pracovnú terapiu v pracovných dielňach nášho zariadenia. V zariadení pracuje sedem pracovných skupín pod vedením kvalifikovaných ergoterapeutov, inštruktor sociálnej rehabilitácie a vychovávateľka.
Na 4. Ročníku by sme chceli prezentovať práce našich prijímateľov, aby aj široká verejnosť videla čo dokážu mentálne postihnutí obyvatelia.

[widgetkit id=54]