Aj rodič je dôležitý…

Fašiangová zábava
14. februára 2019
Integrácia s gráciou 2019
27. marca 2019
Zobraziť všetko

Pozvánka na stretnutie s psychologičkou Mgr. Henrietou Boruchovou Sochovou na tému

„Ako predchádzať syndrómu vyhorenia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením“.

Sprevádzať rodinu znamená byť blízko a kráčať SPOLU…