Putovná kaplnka

Aprílové aktivity v rehabilitačnom stredisku
30. apríla 2024
Odborná stáž Centra sociálních služeb Bystré
13. mája 2024
Zobraziť všetko

Podomová návšteva Panny Márie je apoštolátom evanjelizácie Združenia zázračnej medaily, keďže aj naša domácnosť sa stala členom tohto Združenia a obdržali sme aj dekrét o tomto členstve,  asi 2 – krát do roka môžeme v našej „domácnosti“ privítať túto vzácnu návštevu …  lebo len rodina, ktorá sa spolu modlí ostáva jednotná