BEZ BARIÉR

Nadácia SPP a Rovnocenní opäť cielene pomohli
6. októbra 2021
HĽADÁME BYTY
15. októbra 2021
Zobraziť všetko
 
V dňoch 12. a 13. októbra 2021 realizovalo Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce prvú sériu seminárov v rámci úspešného projektu AKOI / Asociácia kultúrno – osvetových inštitúcií/ podporeného Ministerstvom kultúry SR zameraným na skupinu ľudí so znevýhodnením pod názvom „ Bez bariér“.
Súčasťou tohto podujatia bol aj 4. ročník Abilympiády – súťažnej regionálnej prehliadky remeselných zručností zdravotne znevýhodnených občanov, ktorá sa niesla v komornom duchu kvôli opatreniam COVID – 19.
Súťažilo sa v kategóriách ako studená kuchyňa, servítková technika, maľovanie na hodváb, pletenie z papiera,…
Podujatia sa zúčastnila aj naša prijímateľka sociálnej služby zo Zariadenia podporovaného bývania v Snine Svetlana, ktorá si vybrala disciplínu servítková technika, ktorá ju baví najviac a teší ju, že môže prezentovať svoju kreativitu.
Na záver podujatia všetci zúčastnení dostali za svoje kreatívne diela „ďakovný list“ a nechýbalo bohaté pohostenie.

.