Carp OPEN 2015

Direction Health – Erasmus+
26. apríla 2015
Darujme radosť priateľom
7. mája 2015
Zobraziť všetko

,,Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť, preto by malo byť pre nás nesmierne dôležité, aby rovnováha v prírode bola zachovaná ….“ Aj v tomto duchu sa niesol tohtoročný Pretek v love rýb udicou, ktorý sa už tradične uskutočnil v prvú májovú nedeľu v rámci záujmovej činnosti CSS Zátišie na rybníku Mlynisko, ktorý slúži na účely rekreačného rybolovu.
Krásne počasie umožnilo prijímateľom sociálnej služby CSS Zátišie – Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania prežiť nezabudnuteľný deň i v spoločnosti ľudí, bez predsudkov – priateľov rybárov, ich rodín. Súťaživosť, podpora zo strany okolia a tak troška aj šťastie rozhodli o tom, že víťazom tohtoročného rybárskeho preteku sa stal Marcel Janič.
Radosť, nové zážitky, priateľstvá i čas, ktorý strávili mimo svojho „domova“, im pomáha v tom, že sa cítia užitoční a akceptovaní … takí, akí sú. Dodáva im to malinký kúsok odvahy na nový život.

[widgetkit id=130]