Dar pre krízové stredisko od Latter-day saint charities

Naše ozajstné letné prázdniny
16. augusta 2014
Guľáš v Osadnom
27. augusta 2014
Zobraziť všetko

LATTER-DAY SAINT CHARITIES je názov celosvetovej pomocnej organizácie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorá v spolupráci s Nadáciou PRO FUTURA dňa 20. augusta navštívila Krízové stredisko CSS Zátišie Snina. Nosnou myšlienkou ich spoločného projektu bolo pomôcť s vybavením zrekonštruovaných priestorov krízového strediska, konkrétne so zariadením obývačky pre deti. Krízové stredisko dočasne nahrádza domov deťom, ktoré sa nachádzajú v kríze a potrebujú ihneď pomôcť.Zástupcovia LDS CHARITIES manželia Millerovci v sprievode zakladateľky Nadácie PRO FUTURA Jozefíny Obšitníkovej a správcu Daniela Andráška deťom slávnostne odovzdali dar v hodnote 1100 eur – nábytkovú zostavu, obrazy, knihy, hračky i maliarske potreby. Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Sniny – primátor Sniny Štefan Milovčík a prednostka mestského úradu Jana Rosičová. Hostia si v sprievode riaditeľa CSS Zátišie PaedDr. PhDr. Jána Šrenkela a vedúcej KS PhDr. Lucie Petrovkovej prezreli priestory krízového strediska a po spoločnom obede a rozhovoroch s deťmi všetkým prisľúbili i ďalšiu návštevu. Vedenie CSS Zátišie i spokojné deti im týmto vyjadrujú úprimné poďakovanie.

[widgetkit id=104]