Deň otvorených dverí nášho zariadenia

Deň Prešovského samosprávneho kraja
18. októbra 2018
Observatórium Kolonica
25. októbra 2018
Zobraziť všetko

Deň otvorených dverí v CSS Zátišie

Pri príležitostí Dňa Prešovského samosprávneho kraja sme 23.10.2018 zrealizovali Deň otvorených dverí nášho zariadenia CSS Zátišie v Snine.

Širokej verejnosti sme priblížili činnosť a aktivity CSS Zátišie so zameraním na individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby, poskytovaním služby na základe ich požiadaviek a preferencií, podporovaním ich v nezávislom živote, v začlenení do spoločnosti, vo využívaní všetkých dostupných komunitných služieb i terapií.

Vystúpenie prijímateľa Ladislava Kaleju – víťaza regionálneho kola „Krídla túžby 2018 pod názvom Prekonaj sám seba, diskusia s Marcelom Janičom „Moja cesta životom“ najúspešnejšieho prijímateľa sociálnej služby PSK, ktorý je príkladom človeka, kde vlastným pričinením a úsilím dokázal zmeniť svoj život. Prezentácia terapie v bielej multisenzorickej miestnosti – SNOEZELEN, praktické workshopy zamerané na službu včasnej intervencie, ergoterapiu i príklady dobrej praxe podporovaného zamestnávania i bežného života tvorili program Dňa otvorených dverí. Sprievodnou akciou bola Výstava fotografií detí, ktoré sa nepriazňou osudu ocitli v krízovej situácií, boli vyňaté z rodiny a umiestnené do krízového strediska pod názvom PREMENY.

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas pre NÁS z CSS Zátišie…