Deň SOLIDARITY s Veselou kravou

Veľká noc…najvýznamnejší kresťanský sviatok
13. apríla 2020
Aj MY sme ostali doma
19. mája 2020
Zobraziť všetko

Všetko dobré, čo sa na svete deje, vzniká spájaním a spoluprácou. V uplynulých dňoch sme boli svedkami jedného výnimočného prejavu spolupráce. Syráreň Bel Slovensko a.s., Michalovce v rámci Dňa Solidarity s Veselou kravou obdarovala občianske združenie ROVNOCENNÍ finančným darom vo výške 10 000 €. Jeden deň produkcie Veselej kravy venovaný ľuďom so zdravotným znevýhodnením, uplatňujúc hodnoty a misiu partnerskej organizácie „FOR ALL. FOR GOOD“.

V tejto výnimočne ťažkej dobe pandemickej krízy COVID-19 OZ ROVNOCENNÍ použije finančný dar na materiálne vybavenie eliminácie šírenia a zabezpečenia preventívnych opatrení pre prijímateľov Centra sociálnych služieb Zátišie, ktoré v sebe zastrešuje služby včasnej intervencie, rehabilitačného strediska, zariadenia podporovaného bývania a domova sociálnych služieb.

Každý z nás počas tejto pandémie o niečo prichádza a nikto z nás nevie, kedy a ako sa kríza skončí. Nie je však nič dôležitejšie, ako chrániť tých najzraniteľnejších, ktorí si vyžadujú našu každodennú starostlivosť. Veríme, že aj vďaka súdržnosti a ľudskosti, ktorú preukázala Syráreň Bel Slovensko a.s., Michalovce, dokážeme tieto náročné dni prekonať lepšie a pomôžeme tým, ktorí to najviac potrebujú .

Úprimne ďakujeme priatelia.