Dobrý festival 2024

MY zo Zátišia a naša tvorba
13. júna 2024
Výstup na Gazdoráň
26. júna 2024
Zobraziť všetko

       Občianske združenie Milan Štefánik pri zariadeniach DSS organizovalo v dňoch 14. až 16. júna 2024 podujatie „ Dobrý festival “ usporiadané v Prešove  na prírodnom kúpalisku Delňa.  Dňa 15.06.2024 sa podujatia zúčastnili aj naši prijímatelia zo ZPB Snina, ZPB Osadné a DSS Osadné.   

      Pre klientov boli pripravené náučné workšopy, ZUMBA tance, kurzy prvej pomoci,  tvorivé dielne – modelovanie, maľovanie na sklo, na drevo, na tričká, výroba šperkov, košíkov, práca s hlinou.  

        Klienti si vyskúšali vlastnú kreativitu. Skúšali rôzne tvorivé zručnosti a postupy. Boli  najspokojnejší, keď mohli  robiť to, čo ich skutočne baví – tvoriť. Mali tak príležitosť prezentovať svoje pracovné zručnosti.

        Na záver sa všetci výborne zabavili pri skladbách vystupujúcich skupín.  Ako plus na podujatí bolo zabezpečené malé občerstvenie a pitný režim. 

       Práve účasť na takýchto podujatiach podporuje upevňovanie čo najväčšej miery ich nezávislosti, aby neboli izolovaní od okolia a predovšetkým, aby žili bežný spôsob života.

      Úprimné ĎAKUJEME za pozvanie.