Dopoludnie v knižnici

Popoludnie s priateľmi z Hypermarketu Tesca Snina
22. februára 2016
Veľká noc v Zátiší
26. marca 2016
Zobraziť všetko

Každá kniha v sebe skrýva niečo tajuplné, preto každý čitateľ chce nahliadnutím do jej tajov, nájsť ten svoj príbeh. Niekedy netreba poznať písmená, ale dá sa čítať aj z obrázkov.
Pri príležitosti marca – MESIACA KNIHY sme s našimi prijímateľmi z Rehabilitačného strediska v Snine navštívili mestskú knižnicu v kaštieli.
Úvod patril prednesu prózy. Pripravený program pre nás – prehliadka knižnice a výroba záložky do knihy, ktorú sme si s knihou odniesli domov. Spontánnosť a úprimnosť našich prijímateľov je krokom k ďalšej spolupráci, tentokrát sme zamestnancov – našich nových priateľov pozvali k nám – do Rehabilitačného strediska, aby s nami strávili tak super chvíle, ako MY všetci v ich prítomnosti.

[widgetkit id=172]