EEG biofeedback – nová pomoc pri zlepšovaní kvality života klientov so zdravotným znevýhodnením

Nie sme z toho šťastní, ale Covid-19 dorazil aj do Zátišia
15. januára 2021
„Podeľ sa a pomôž“ potravinová zbierka pokračuje
21. februára 2021
Zobraziť všetko

Projekt nášho občianskeho združenia Rovnocenní s názvom „EEG biofeedback – zlepšenie kvality života klientov so zdravotným znevýhodnením“ podporila Nadácia Bel Foundation Francúzsko sumou 1881, 85,- EUR. Darovací šek prevzal štatutár občianskeho združenia Rovnocenní Ján Šrenkel od riaditeľa Syrárne Bel Slovensko pána Martina Buršáka. Nadácia  bola založená v roku 2008. Od roku 2010 Bel Foundation podporuje každý rok projekty, ktoré prinášajú pozitívne zmeny v kvalite života tých najzraniteľnejších z nás. V roku 2020 podporila Nadácia Bel až 33 projektov zo 14 krajín sveta, čo predstavuje pomoc pre viac ako 42 000 detí a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom projektu EEG biofeedback – zlepšenie kvality života klientov so zdravotným znevýhodnenímje podpora zdravého životného štýlu a zlepšenie kvality života klientov so zdravotným znevýhodnením Centra sociálnych služieb Zátišie za pomoci prístroja BRAINFEEDBACK III(DEYMED)® , ktorý je základným prístrojom EEG biofeedbacku. 

EEG biofeedback je metóda, ktorá umožňuje regulovať činnosť mozgu. Ide o „sebaučenie“ mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby. Keď dostaneme okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení (prípadne „rozladení“) svojich mozgových vĺn, môže sa náš mozog naučiť, ako ich uviesť do súladu. Tréning za pomoci EEG biologickej spätnej väzby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý.

Očakávaným výsledkom projektu je zlepšenie kvality života klienta so zdravotným znevýhodnením a jeho rodiny najmä v oblasti zdravotného stavu a sebaobslužných činností, ktoré mu otvárajú možnosti byť čo najmenej závislý na inej osobe, žiť plnohodnotne, bez diskriminácie a predsudkov, či pocitu menejcennosti a mať rovnaké príležitosti a skvalitnenie fungovania mozgu (sústredenie, pozornosť, vôľa, pamäť, uvoľnenie).

V ponuke služieb CSS Zátišie ide o projekt s dlhodobým výhľadom a mobilitou. Prístroj bude napomáhať pri zlepšovaní zdravotného stavu detí a klientov so zdravotným znevýhodnením v rehabilitačnom stredisku a v službe včasnej intervencie. Úprimne ďakujeme.