Ergoterapiou bližšie k umeniu

Stretnutie starých priateľov v Červenom kláštore
25. júna 2015
Letná rekreácia na slnečnej Zemplínskej Šírave
21. augusta 2015
Zobraziť všetko

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči pravidelne prezentuje prácu mentálne postihnutých ľudí zo zariadení sociálnych služieb Prešovského kraja. Už po tretíkrát v historickej budove na Námestí Majstra Pavla, kde múzeum sídli, prezentovali svoju šikovnosť klienti z CSS Zátišie v Osadnom.Vernisáž výrobkov z jednotlivých ergoterapeutických dielní, ktorá sa konala 29.07.2015, otvorila vedúca múzea Mgr. Štefánia Petreková. V úvodnom príhovore ocenila spoluprácu s CSS Zátišie a vyzdvihla nielen prácu klientov zariadenia, ale aj ich terapeutov, ktorí v každodennej práci s nimi dosahujú obdivuhodné výsledky. Riaditeľ CSS Zátišie PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel oboznámil prítomných s víziami a aktivitami zariadenia v blízkej budúcnosti. Vernisáž svojou prítomnosťou poctil aj primátor mesta Levoča PaedDr. Milan Majerský. K príjemnej atmosfére podujatia prispel svojím kultúrnym vystúpením Marek Kima, jeden z klientov zariadenia. Zámerom výstavy je prezentácia schopností, nadania a záujmov prijímateľov sociálnej služby v komunite a taktiež zmapovanie 10 ročného pôsobenia ergoterapeutických dielní v tomto zariadení. Návštevníci tak majú možnosť vidieť prácu a výrobky zo šijacej, košikárskej, tkáčskej, stolárskej a arteterapeutickej dielne. Zaujímavý dizajn drevárskych výrobkov, ale aj plátna talentovaného prijímateľa sociálnej služby Štefana Oláha pútali pozornosť návštevníkov natoľko, že už na vernisáži prejavili záujem o kúpu týchto výrobkov.
Veríme, že podobný úspech dosiahne CSS Zátišie v Osadnom aj na Karpatských remeselných trhoch v mesiaci august v Levoči.

[widgetkit id=141]