Integrácia s gráciou

Z lásky k ženám Únie žien Slovenska v Snine
12. marca 2018
Opri sa o mňa
25. marca 2018
Zobraziť všetko

Prijímatelia sociálnych služieb preukazujú svoje zručnosti  na rôznych podujatiach. 21. marca 2018 prijímateľ sociálnych služieb – Marek Kima z CSS Zátišie v Osadnom preukázal svoje zručnosti na prehliadke dramatickej tvorivosti detí a dospelých špeciálnych škôl a domovov sociálnych služieb  „ Integrácia s gráciou 4“, ktorá sa konala v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

Podujatia sa zúčastnilo 8 skupín s rôznymi predstaveniami – scénický tanec, rozprávky, moderný tanec a prednes. Všetky zúčastnené skupiny prezentovali svoje predstavenie tak dobre, že ani porota si nedokázala vybrať víťaza a preto odmenila všetkých účinkujúcich. Prijímateľovi Marekovi sa páčili všetky vystúpenia a domov odchádzal obohatený novým kultúrnym zážitkom.