Krídla túžby 2013 v Osadnom majú svojho víťaza

Oddych a relax pri vode
27. júna 2013
Priatelia z Pardubického kraja
9. júla 2013
Zobraziť všetko

Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom sa v stredu 3. júla 2013 zhostilo úlohy organizátora 3. ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách s názvom Krídla túžby 2013.
Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 9 zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. V úvode podujatia sa prítomným prihovorili vzácni hostia, a to vedúca oddelenia riadenia sociálnych zariadení OS PSK Ing. Tatiana Pavľučuková a poslankyňa Ú PSK a zároveň starostka obce Ubľa Mgr. Nadežda Sirková. Riaditeľ CSS Zátišie v Osadnom PaedDr.PhDr. Ján Šrenkel všetkých prítomných srdečne privítal a odovzdal mikrofón Jakubovi Petraníkovi – finalistovi druhej série SuperStar, ktorý sa svojím vystúpením postaral o skvelú zábavu.

V hlavnej časti samotnej súťažnej prehliadky sa postupne prezentovalo všetkých deväť zariadení sociálnych služieb. Skvelé a obdivuhodné výkony prijímateľov týchto zariadení roztlieskali všetky ruky prítomných divákov.

Porota, ktorá vo výbere víťazného zariadenia nemala ľahkú úlohu, rozhodla, že na krajskej prehliadke Krídla túžby 2013 v mesiaci október v Divadle J. Záborského v Prešove bude reprezentovať domáce zariadenie, teda Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom, ktoré sa divákom i porote predstavilo s modernou rozprávkou Červená čiapočka. Druhé miesto obsadilo CSS Dúbrava so scénkou Na priadkach a tretie miesto patrilo CSS Ametyst Továrne s country tanečným vystúpením. Víťazné zariadenia sociálnych služieb boli ocenení anjelom vyrobeným rukami ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím aj na základe podpory projektu od Nadácie VÚB. Záver vydareného podujatia patril zábave, o ktorú sa postarali požiarnici z Papína penovou show a hudobná skupina Moon z Medzilaboriec, ktorá všetkých roztancovala až do neskorších popoludňajších hodín.

[widgetkit id=52]