Krídla túžby 2017

Priatelia z Bystrého u nás v Zátiší
30. septembra 2017
Prvé farmárske trhy v Snine
5. októbra 2017
Zobraziť všetko

Tento 7. ročník bol pre nás z Centra sociálnych služieb Zátišie Snina výnimočný nomináciou našej kolegyne PhDr. Lucie Petrovkovej. Za svoju dôkladnú prácu bola riaditeľkou Hypermarketu Tesco Snina Simonou Lorenowiczovou a Ing.Martinom Buršákom generálnym riaditeľom závodu Syrárne Bel a.s. Slovensko navrhnutá na ocenenie zamestnanca v sociálnych službách na území PSK.

Lucia Petrovková pracuje v našom zariadení od roku 2010, ako vedúca krízového a rehabilitačného strediska v Snine od roku 2014. Má výnimočný individuálny a empatický prístupu k deťom v kríze. Pod jej vedením je kolektív zamestnancov príkladom výnimočnej kvality v poskytovaní sociálnych služieb v oblasti špecializovaného poradenstva, dočasnej starostlivosti o deti a služby včasnej intervencie v regióne Snina, Humenné, Medzilaborce a Michalovce. Pripravovala a absolvovala medzinárodné projekty Erazmus+ v Poľsku. Je propagátor a líder v dobrovoľníckej činnosti v CSS Zátišie. Spolupracuje so Syrárňou Bel Slovensko a.s. Michalovce, o ktorú sa Lucia osobne pričinila najmä pri podpore aktivít pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím – výroba sviečok z odpadového vosku vznikajúceho pri spracovaní syrov, integrácia detí a prijímateľov sociálnej služby prostredníctvom stretnutí v komunite, ako aj spolupráca s Hypermarketom Tesco, Snina a Nadácie Tatra Banky.

Ocenení za výnimočné kvality v poskytovaní sociálnych služieb dostali ,,Krídla túžby“- symbol okrídlenej barly v srdci, znak lásky a opory. Aj keď naša kolegyňa nezískala ocenenie, v srdciach nás a našich prijímateľov sociálnych služieb i detí je víťazkou.