Krídla túžby…zaujali sme, postúpili sme…

Majáles v Osadnom
29. mája 2018
Varenie guľášu v CSS Zátišie v Osadnom
25. júna 2018
Zobraziť všetko

Krídla túžby – prehliadka tvorivosti, nadania a schopnosti prijímateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji s cieľom aktivizovať prijímateľov a zviditeľniť ich, napomáhať ich integrácií, ako aj podporiť tradíciu stretávania sa ľudí so zdravotným postihnutím.

Na prvom lokálnom podujatí – 13.06.2018 sa stretli účinkujúci zo 17 zariadení z okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov n. T.

My všetci zo Zátišia sa tešíme, že Laco prekonal sám seba a zaujal porotu a obecenstvo natoľko, že svojím pútavým predstavením sa bude môcť prezentovať na slávnostnom odovzdávaní ocenení Krídla túžby v DJZ v Prešove 01.10.2018.