Majáles v Osadnom

S deťmi v nedeľu na Balnici
27. mája 2018
Krídla túžby…zaujali sme, postúpili sme…
13. júna 2018
Zobraziť všetko

Aj v našom domove sa v posledných rokoch udomácnila tradičná zábava tanca a spevu – Majáles. V skorých ranných hodinách naši prijímatelia sociálnych služieb s pomocou inštruktoriek sociálnej rehabilitácie, ergoterapeutov a opatrovateliek odeli mladé briezky do májového šatu a vyzdobili nimi ihrisko v príjemnom lesnom prostredí, plnom slnka a vône stromov či kvetín.

O 9 – tej hodine už účastníkov vítala tanečná hudba. Kamera bežala nepretržite a prijímatelia sa spontánne prihlasovali na súťažný tanec s balónmi, stoličkový tanec a na súťaž o najkrajší tanečný pár.  Ihriskom sa niesol džavot a potlesk zúčastnených. Tí najšikovnejší alebo tí, ktorí mali šťastie získali za popredné umiestnenia sladkú odmenu. Šťastné usmiate tváre chvíľami oddychovali a pochutnávali si na občerstvení. Pred obedom sme si spravili spoločnú fotografiu,  ktorá výstižne zachytáva majálesovú atmosféru, radosť a šťastie Po obede zábava pokračovala spolu s opatrovateľkami, ktoré im pripravili prehadzovanú a podávali chutné špekáčiky. Nadšení prijímatelia sa už na druhý deň vypytujú, kedy bude tancovačka….