Mikuláš v CSS Zátišie v Osadnom

Mikuláš so svojími pomocníkmi v Michalovciach
3. decembra 2016
Ozajstný Mikuláš v Snine
8. decembra 2016
Zobraziť všetko

Tak ako každý rok aj tento, prijímatelia sociálnej služby v Osadnom privítali 6. decembra Mikuláša, čerta a anjela. Tváre prijímateľov sa rozžiarili pri príchode Mikuláša a vyčarovali šťastný úsmev. Prijímatelia si pripravili pre neho mikulášske pásmo básni, piesní a kolied. Mikuláš ako dobrý deduško každému prijímateľovi dával dobré rady, pohladil a porozdával všetkým balíčky.
Po vystúpení prijímateľov prišlo ďalšie prekvapenie – „Senioranka“, ženy z klubu Jednota dôchodcov v Snine, ktorá všetkých potešila vianočnými piesňami, koledami a rozprávaním príbehu o Biskupovi Mikulášovi. Na záver svojho vystúpenia potešili prijímateľov rôznymi darčekmi a popriali im veľa šťastia, zdravia a lásky do Nového roku 2017.

[widgetkit id=211]