Mikuláš v Syrárni Bel

Eva z konca sveta…a batikovanie
28. novembra 2012
Vianoce v CSS Zátišie
23. decembra 2012
Zobraziť všetko

Centrum sociálnych služieb Zátišie 6.12.2012 v zastúpení pána riaditeľa PhDr. Jána Šrenkela a prijímateľov sociálnej služby zavítali do Syrárne Bel v Michalovciach. Tradícia spolupráce medzi CSS Zátišie a Syrárňou Bel Slovensko a.s. ožila a prejavila sa aj tohto roku na „MIKULÁŠA“.

Zamestnancov partnerskej organizácie prijímatelia čertovsky prísny a anjelsky milý obdarovali výrobkami, ktoré boli vyrobené s láskou a rukami ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím pod vedením ergoterapeutov. Akciu obohatil a oživil prednes prijímateľa Mareka Kimu, ktorý splnil posolstvo a zhostil sa svojej úlohy bravúrne.

[widgetkit id=42]