Motorkári pomáhajú…

Návšteva priateľov z CSS Bystré
3. októbra 2022
Abilympiáda 2022
21. októbra 2022
Zobraziť všetko

Jesenná sobota hrejivým slnkom priala aj skupine motorkárov  RIDERS FROM THE VIHORLAT, ktorí v rámci ukončenia motorkárskej sezóny 2022, zavítali  medzi prijímateľov sociálnej služby do DSS Zátišie  v Osadnom. Na prvý pohľad drsní motorkári, ktorí vyvolávajú rešpekt u mnohých ľudí sa po pár minútach spoločnej komunikácie zmenili v očiach  našich prijímateľov na kamarátov s dobrým srdcom.  Milovníci motoriek neprišli naprázdno, prišli pomôcť!  Do zariadenia priviezli a   darovali  množstvo ošatenia  z vlastnej zbierky a prijímateľov  potešili plným košom sladkosti.

Skvelým jazdcom z Vihorlatu patrí veľké ĎAKUJEME!

Už teraz sa tešíme sa na ďalšie  stretnutie s RIDERS FROM THE VIHORLAT.