Na zámockých slávnostiach v Bystrom

Športová olympiáda
28. augusta 2017
Súťaž v jedení párok
13. septembra 2017
Zobraziť všetko

Začiatkom septembra sme vycestovali do Domova na zámku Bystré v Pardubickom kraji. Riaditeľ Domova na zámku Bystré, Mgr. Ivo Musil spolu s vedúcim útvaru priamej starostlivosti Mgr. Martinom Dvořákom a vedúcou zdravotného úseku Ivou Feltlovou nás milo privítali.

Pán riaditeľ Mgr. Ivo Musil nás informoval o histórii Domova na zámku a o priebehu transformačného procesu prebiehajúceho v ich zariadení, ktorý by mal skončiť v roku 2019 až 2020 vysťahovaním posledných prijímateľov sociálnej služby z budovy zámku.

Domov na zámku Bystré je príspevková organizácia Pardubického kraja, ktorá bola zahrnutá do projektu transformácie pobytových služieb v Pardubickom kraji, financovaného z operačného projektu „Lidské zdroje a zamestnanosť“. V projekte je navrhnutá výstavba domčekov rodinného typu v okruhu 12 km, kde sa klienti budú postupne sťahovať z hlavnej budovy.

Riaditeľ DNZ Mgr. Ivo Musil nám ako prvé ukázal Integračné centrum Hájenka. Prezreli sme si terapie, v ktorých prijímatelia vykonávajú rôzne terapeutické činnosti, od trhania papierikov až po skladanie a zalievanie sviečok. Vedúci útvaru priamej starostlivosti Mgr. Martin Dvořák nás previedol zariadením priamo v areáli zámku. Ako prvé nám ukázal oddelenie so zvýšenou starostlivosťou, kde majú umiestnených imobilných prijímateľov. V zariadení sa nachádzajú prevažne prijímatelia mužského pohlavia s výnimkou 8 žien nachádzajúcich sa na oddelení so zvýšenou starostlivosťou. Postupne sme si prezreli zvyšok oddelení nachádzajúcich sa v areáli zámku. Po obede nás pán riaditeľ previezol po meste Bystré, kde nám ukázal chránené bývanie sídliace v zrekonštruovanom žltom domčeku pri rybníku, v ktorom sa poskytuje pobytová sociálna služba 8 prijímateľom a v zelenom dome vedľa budovy pošty, v ktorom sa poskytuje pobytová sociálna služba 10 prijímateľom. V budove pošty sme si prezreli sociálne terapeutické dielne a to: košikársku a dielňu na výrobu sviečok, do ktorých dochádza v súčasnosti 16 prijímateľov v čase od 8:00 – 15:00 hod., ako aj obchodík na predaj vlastných výrobkov. Ako posledné nám pán riaditeľ ukázal, kde sa nachádzajú v Bystrom prenajaté byty pre prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa poskytuje terénna sociálna služba na podporu samostatného bývania. Pre týchto prijímateľov je poskytovaná terénna sociálna služba podľa individuálnych potrieb prijímateľov. V súčasnosti túto službu využíva celkom 19 prijímateľov sociálnej služby žijúcich v prenajatých bytoch v meste Bystré a Polička. Do budúcnosti majú v pláne postaviť ďalšie domčeky, do ktorých postupne presťahujú prijímateľov žijúcich na zámku.

V sobotu doobedu sme si prezreli mesto Polička a navštívili hrad Svojanov. V popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili Zámockých slávností, ktoré mali bohatý program – prehliadka historických vozidiel, hasičskej techniky, jazda na koňoch, jazda na psích záprahoch, maľovanie na tvár, ukážky canisterapie, lama z farmy Ústup, predaj výrobkov zo sociálno terapeutických dielni a rôzne súťaže, do ktorých sa zapojili nielen prijímatelia ale aj ľudia z priľahlého okolia.
Večer zámockých slávností bol zakončený vystúpením legendárnej skupiny TURBO kde sme mali možnosť sa odfotiť s Jirkom Langom. Ďalšími skupinami boli DOTT a ROCKFAKTOR, ktorý svojou hudbou bavili hostí až do tretej rána.

Počas služobnej cesty u našich českých partnerov sme zažili veľa pekných zážitkov, spoznali sme množstvo nových ľudí, mali sme možnosť vidieť ako to funguje v inom podobnom zariadení  a inšpirovať sa novými nápadmi, ktoré využijeme v našom zariadení CSS Zátišie pri priamej práci s prijímateľom sociálnej služby.