Nadácia Bel Foundation, Francúzsko podporila náš projekt „Šanca na život bez obmedzení“

Cyrilo-metodský výstup detí na Vihorlat
5. júla 2018
Snoezelen…biela multisenzorická miestnosť
7. augusta 2018
Zobraziť všetko

Vzájomná spolupráca od roku 2010, množstvo zrealizovaných spoločných voľnočasových aktivít i podpory od Syrárne Bel Slovensko a. s., Michalovce.

Nadácia Bel Foundation, Francúzsko podporila náš výherný projekt s názvom „Šanca na život bez obmedzení“ . Cieľom projektu je podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom mlieka a  mliečnych výrobkov pre deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením CSS Zátišie za pomoci prístroja Motren Duo 3, určeného na precvičovanie dolných a horných končatín v sede, alebo v ľahu, ktorý deťom a prijímateľom sociálnej služby pomáha pri zvyšovaní kvality ich života. Radi medzi sebou privítame aj nové tváre, ktorým pomôžeme….žiť život čo najviac plnohodnotný….

Ďakujeme.