Nadácia SPP a Rovnocenní opäť cielene pomohli

Podeľ sa a pomôž
1. októbra 2021
BEZ BARIÉR
15. októbra 2021
Zobraziť všetko
 

Nadácia SPP v grantovom programe OPORA 2021 prostredníctvom občianskeho združenia ROVNOCENNÍ podporila projekt pre prijímateľku sociálnej služby, Svetlanu, ktorá sa po viac ako 30 rokoch inštitucionálneho života snaží meniť svoj život.  

Cieľom projektu bolo nielen zakúpenie mobilného smartfónu v hodnote 380 EUR,  zvýšenie kvality života pani Svetlany, ktorá už dnes býva v zariadení podporovaného bývania v Snine a podporenie jej zručností pri používaní smartfónu, ale aj pomôcť jej v získaní ešte väčšej samostatnosti a ponúknuť jej v budúcnosti možnosť osamostatnenia v podpore samostatného bývania.      Ďalším cieľom bolo umožniť pani Svetlane pomocou smartfónu komunikovať  s rodinou svojho brata, známymi a priateľmi, ako aj vyhľadávanie nových priateľov a informácií.

 „Vďaka nadácii SPP som prostredníctvom využitia sociálnych sietí  i v tejto zvláštnej dobe covidovej so svojimi blízkymi v osobnejšom pravidelnom kontakte“…… a to je pre mňa  najdôležitejšie dodala pani Svetlana.

.