Nadácia VÚB podporila CSS Zátišie

Opri sa o mňa…
22. marca 2013
Deti Krízového strediska v Snine privítali jar
25. apríla 2013
Zobraziť všetko

Centrum sociálnych služieb Zátišie v grantovom programe pre NÁDEJ 2012 z NADÁCIE VÚB úspešne získal príspevok na projekt „Elektrická vypaľovacia pec pre prijímateľov sociálnej služby keramickej dielne Zariadenia podporovaného bývania. Projekt „Elektrická vypaľovacia pec pre prijímateľov keramickej dielne Zariadenia podporovaného bývania“ je zameraný na dovybavenie keramickej dielne pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania, ktorí sa snažia napredovať v samostatnosti a hľadaní individuality v živote. Cieľom projektu „Elektrická vypaľovacia pec pre prijímateľov keramickej dielne Zariadenia podporovaného bývania“ je zvýšiť kvalitu života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ich následná integrácia do spoločnosti prostredníctvom služieb v komunite.
Ďakujeme Nadácii VÚB za realizáciu projektu, ktorý pomáha pri hľadaní zmyslu života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

{

[widgetkit id=75]