Nech kvitnú kvety nádeje

Oslava narodenín
26. apríla 2022
Na kolesách
2. mája 2022
Zobraziť všetko

Dňa 28.4.2022 prijímateľky zo Zariadenia podporovaného bývania v Snine prijali pozvanie od Občianskeho združenia (OZ) Podvihorlatská paleta na tvorivé dielne s názvom „Nech kvitnú kvety nádeje,“ ktoré preukazuje nádej onkologickým pacientom aj prostredníctvom maľovaného narcisu – symbolu boja proti rakovine.Kreativita, ľudskosť, láskavosť a empatia bola v každom namaľovanom obraze narcisu. Na workshope maľovali aj naše prijímateľky a s láskou vytvorili rôzne podoby narcisu, čím vyjadrili spolupatričnosť a empatiu s ľuďmi, ktorí prežívajú náročne obdobie vo svojom živote.