Nové sociálne služby komunitného typu v Českej republike

Veľká noc v Osadnom
21. apríla 2019
Prvá spoločná dovolenka…
12. júna 2019
Zobraziť všetko

Neformálny workshop pod názvom „Nové sociálne služby komunitného typu v Českej republike /…z ústavu do komunity/ v spolupráci s partnerskou organizáciou Domov na zámku, Bystré a Odborom sociálnych vecí a rodiny PSK priniesol dlhoročné skúsenosti v procese transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v ČR.

Transformácia sociálnych služieb v ČR predstavuje proces zmeny riadenia, financovania, vzdelávania, miesta a formy poskytovania sociálnych služieb, tak aby výsledkom bola starostlivosť o človeka s postihnutím v bežných životných podmienkach. Riaditeľ Domova na zámku, Bystré spolu s kolegami prezentovali „Cestu z ústavu do komunity“.

Ďakujeme za účasť všetkým, ktorí chcú s nami kráčať cestou…inklúzie človeka s postihnutím do spoločnosti, lebo iba individuálnym prístupom podporíme zmysluplný a plnohodnotný život, ktorý sa čo najviac približuje bežnému spôsobu života.