Novoročná diskotéka prijímateľov v CSS Zátišie

Vianoce v CSS Zátišie
23. decembra 2012
Fašiangové bláznovstvá prijímateľov CSS Zátišie
5. februára 2013
Zobraziť všetko

Naše zariadenia sociálnych služieb CSS Zátišie sa nachádza v regióne, kde sa väčšina obyvateľov hlási k rusínskej národnosti, veľa našich akcií sa riadi Juliánskym kalendárom, preto sme 14.1. 2013 oslavovali Nový rok. Pripravili sme výbornú akciu, plnú smiechu, hudby, tanca a dobrého pohostenia.

Vytancovali sme sa, zasúťažili sme si pri jednoduchých tanečných súťažiach, zjedli sme výborné zákusky, ktoré sme si sami pripravili v rámci krúžkovej činnosti na cukrárskom krúžku.

Na záver diskotéky sme pre našich prijímateľov pripravili prekvapenie – odpálenie ohňostroja. Snažili sme sa prijímateľov v novom roku dobre naladiť, zaželali sme si veľa tvorivosti, fantázie a kreativity v rámci ergoterapeutickej činnosti nášho zariadenia sociálnych služieb.

 

[widgetkit id=58]