Odborná stáž Centra sociálních služeb Bystré

Putovná kaplnka
30. apríla 2024
Moja vlasť cestami premien
15. mája 2024
Zobraziť všetko

Prvý májový týždeň nás poctili svojou návštevou dlhoroční priatelia z Centra sociálních služeb Bystré z Českej republiky, ktorého zriaďovateľom je Pardubický kraj.  Súčasťou odbornej stáže bola prehliadka nášho zariadenia v Snine a Osadnom, výmena pracovných skúseností pri starostlivosti o prijímateľov, aj medzi zariadeniami sociálnych služieb CSS Slnečný dom a CSS Vita Vitalis, Prešov i CSS AMETYST, Továrne. Zdieľanie príkladov dobrej praxe, poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, transformáciu zariadení ale aj výmenu skúseností medzi Pardubickým krajom a Prešovským samosprávnym krajom za účasti vedúceho Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK PhDr. Viktora Gumana. Ale popri pracovných záležitostiach a pripravenom bohatom odbornom programe, si naši priatelia mali možnosť užiť aj chvíle oddychu v krásnej prírode okolí Sniny, grilovať, navštíviť Kryptu v Osadnom, ale aj zajazdiť si motokrosovú trať v obci Vechec. Veríme, že touto návštevou sa naše vzťahy a priateľstvá ešte viac upevnili a tešíme sa na opätovné stretnutie.