Odovzdávanie vysvedčení v Zátiší

Deň detí na ranči
13. júna 2014
Víťazný pohár za petanque ostal doma…
29. júna 2014
Zobraziť všetko

Školský rok sa skončil, žiaci si prevzali hodnotenie celoročnej práce vo forme vysvedčení a začali sa prázdniny.
Aj deti v Zátiší sa veľmi tešili na posledný deň školského roka. Vysvedčenia im odovzdala pani učiteľka, Mgr. Emília Harajdičová, spolu s asistentkou, pani Irenou Šutovou. Záver školského roka bol pre nás tak trochu zvláštny a to preto, že po ôsmich rokoch vzdelávania priamo v CSS v elokovanej triede sa budú naše deti učiť od septembra tohto roka v Spojenej škole internátnej v Humennom.
Školský rok ukončili žiaci úspešne a s dobrým hodnotením. Radosť nám urobili všetci, hlavne Marek Kima, ktorý si plnil nielen povinností v škole, ale sa zapojil aj do záujmových aktivít. Získal 1. miesto v školskom kole recitačnej súťaže „Mám básničku na jazýčku.“ Na záver školského roka mu riaditeľka Spojenej školy internátnej v Humennom, Mgr. Katarína Typčuková, na návrh triednej učiteľky, udelila pochvalu za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy.
Tešíme sa spoločne na dni oddychu, na slnečné lúče, krásnu modrú oblohu a príjemné chvíle strávené v kruhu priateľov.
Tak teda: „Hurá, sú tu prázdniny.“

[widgetkit id=97]