Odporúčané opatrenia COVID-19

S dievčatami v MINI ZOO…
25. augusta 2020
Upozornenie a odporúčanie pre zamestnancov CSS Zátišie
8. septembra 2020
Zobraziť všetko

Úrad verejného zdravotníctva SR, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID – 19, na svojej internetovej stránke uvádza a odporúča:

 1. Nosenie rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení.
 2. Dodržiavať základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku.
 3. Dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID – 19 sú:
 • dôkladné umývanie rúk,
 • dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu.

Sociálny odstup

Sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov ako znížiť šírenie choroby. Na spomalení šírenia choroby sa môže podieľať každý človek svojou trpezlivosťou a spoluprácou.

Cieľom sociálneho odstupu je minimalizovať blízky kontakt s ostatnými vrátane:

 • vyhýbania sa preplneným miestam a nepodstatnému zhromažďovaniu,
 • vyhýbania sa bežným pozdravom, ako je napríklad potrasenie rukou,
 • obmedzovanie kontaktu s ľuďmi s vyšším rizikom, napr. starší ľudia, ľudia so zlým zdravotný stavom,
 • udržiavania vzdialenosti najmenej 2 metre od ostatných,
 • zdržiavania sa čo najviac doma,
 • nakupovania v čase mimo špičiek.

Nezabúdať na:

 • časté umývanie rúk teplou vodou najmenej 20 sekúnd
 • nedotýkať sa tváre
 • kašľať a kýchať do lakťovej jamky
 • nedotýkať sa povrchov, ktorých sa ľudia často dotýkajú.

očkovanie – link:

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php