Októbrové aktivity v rehabilitačnom stredisku

Abilympiáda v Michalovciach – 6. ročník
24. októbra 2023
V Humennom…
13. novembra 2023
Zobraziť všetko

Október bol pre  prijímateľov sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku už tradične pestrý a plný aktivít. Realizovali sme každodenné činnosti,  ktorým  sa prijímatelia sociálnej služby venujú pri plnení individuálnych plánov v rámci sociálnej rehabilitácie. Každý deň sa spolu s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie, psychologičkou, fyzioterapeutkou a sociálnou pracovníčkou  venovali aktivitám na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, bežným domácim prácam – ako praniu, vysávaniu, umývaniu riadu, kognitívnych schopností či zmyslového vnímania a to rôznymi hrami, úlohami ale aj relaxáciou v obľúbenej snoezelen miestnosti či cvičeniu s fyzioterapeutkou. V rámci socializácie do spoločnosti a upevnenia sociálnych a priateľských väzieb navštívili spolu s prijímateľkami sociálnej služby zo zariadenia podporovaného bývania pizzériu HeyDay, kde strávili príjemné popoludnie.