Oslavovali sme

ŠPORTOVÉ HRY V DSS
13. júna 2022
DOBRÝ FESTIVAL 2022
20. júna 2022
Zobraziť všetko

Mirko v kruhu svojich priateľov z DSS a ZPB oslávil svoje 39-te narodeniny. K sviatku mu všetci
popriali hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Oslava pokračovala pohostením
a spoločným posedením pri pohári šampanského.