Pamiatka zosnulých

Spomienka na leto
27. októbra 2021
Mikuláš v CSS Zátišie
9. decembra 2021
Zobraziť všetko
V týchto dňoch si pripomíname Pamiatku zosnulých. Naši prijímatelia v terapii s pomocou ergoterapeutov vyrobili náhrobné vence zo zakúpeného materiálu a zabezpečili sviece. Vo štvrtok 28.10.2021 popoludní sme sa vybrali na cintorín.
Po zapálení sviec a uložení vencov sme si pospomínali na našich zosnulých prijímateľov a spoločne sme sa pomodlili za ich duše. Sviecu sme zapálili aj na pamätníku ruských vojakov, ktorí padli v bojoch počas 1.svetovej vojny a ich pozostatky sú pochované na našom cintoríne.

.