Poďakovanie

Tešili sme sa na Vianoce
22. decembra 2021
Vianočné prianie
23. decembra 2021
Zobraziť všetko
 
 
 
Včerajší deň sa v Osadnom niesol v znamení sanačných prác, kedy sme od skorých ranných hodín vypratávali a čistili zhorené priestory DSS.
 
V tento náročný pracovný deň nám svoju pomocnú ruku poskytla pani primátorka Ing. Daniela Galandová, zamestnanci mesta Snina spolu so zamestnancami Mestského sociálneho podniku a aktivační pracovníci, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie.
 
Poďakovanie tiež patrí všetkým našim zamestnancom, ktorí aj v čase svojho voľna a dovoleniek neváhali a od skorých ranných hodín sa podieľali na čistiacich a upratovacích prácach.
 
Osobitné poďakovanie patrí našim prijímateľom zo Zariadenia podporovaného bývania v Osadnom, ktorí neúnavne pomáhajú s prácami už od vzniku požiaru.
 
Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí od včerajšieho doobedia prinášate oblečenie a potreby pre prijímateľov k nám do Zátišia v Snine alebo priamo do Osadného za vašu dobrotu, ochotu a lásku.
Ďakujeme tým z vás, ktorí ste sa rozhodli našich prijímateľov podporiť finančným darom prostredníctvom bankového účtu nášho občianskeho združenia Rovnocenní.
 
Ďakujeme, že vám osudy týchto ľudí nie sú ľahostajné.